Om advokat Malm

Advokat Malm åpnet i 2012 egen praksis etter flere år som rådgiver og advokat i store advokat- og rådgivningsvirksomheter. Malm holder til i et kontorfellesskap med flere advokater på Majorstua og vi tilbyr rådgivning innenfor et større område av jussen.   

Når du kontakter advokat Malm vil du få en gjennomgang av din sak og en vurdering av dine muligheter for å oppnå den ønskede løsning.  

ARBEIDSERFARING
2012:           Malm Advokatfirma
2009-2012:  PricewaterhouseCoopers, PwC
2005-2009:  KPMG, Oslo,
2001-2005:  KPMG, København
2000-2001:  NESA,  (DONG Energy)
1997-1998:  Norges Idrettsforbund
1996:           Adv.firm. Brandt- Rasmussen & Dysvik
1995:           Easy to Find Inc., Toronto, Canada
1989-1995:  Adecco Norway
1987-1988:  Vestsiden (gratisavis)
1988-1989:  Narud Yahama Hifi
 
UTDANNELSE
1998: BI: Markedsføringsledelse, Logistikk og Organisasjonspsykologi
1995: Universitetet i Oslo: Cand.jur.
1993-1994: Law School, University of Wisconsin: Kontrakts- og selskapsrett 

KONTAKT MALM

Kontoradresse:                        Bogstadveien 6, 0355 Oslo
E-post:                                     monica@malmadvokatfirma.no

Telefon:                                    94 85 21 22

Advokat Malm er medlem er av Advokatforeningen.