Arbeidsrett

Hvordan kan vi bistå deg?

Vi bistår virksomheter og arbeidstaker med spørsmål og råd knyttet til ansettelsesforhold.

Enten du har spørsmål knyttet til en advarsel, oppsigelse, ansettelseskontrakter, trygd, arbeidsgiveravgift, skatt eller andre forhold relatert til et  ansettelsesforhold,så kan advokat Malm bistå.

Malms ekspertise omfatter også rådgivning knyttet til ansettelse av og innleie av utenlandske ansatte enten de bor i Norge eller i utlandet og ved utestasjonering av norske ansatte til utlandet.

Selvstendig eller ansatt?

Ta kontakt med advokat Malm for bistand.

Malm besvarer enkle spørsmål gratis og vi vil også kunne bistå deg i en sak om det er nødvendig.

Mer om oppsigelse