Skip to main content

FAST DRIFTSSTED – PERMANENT ESTABLISHMENT, PE

By Selskapsrett

Vi får en del spørsmål om en utenlandsk virksomhet har fått fast driftssted (PE) i Norge. Konsekvensene av et fast driftssted er flere, men de vesentligste for de fleste er at arbeidstakerne og selskapet må betale skatt i Norge av inntekt opptjent her og dette kan få en konsekvens også for den norske oppdragsgiveren. Et…

Read More

Tryggere bolighandel fra 1. januar 2022

By Ukategorisert

Endringer i Avhendingslova fra 2022; Tryggere bolighandel eller flere rettssaker? Et kritisk blikk på den nye forskriften. Fra 1. januar 2022 kan selger av bolig ikke lenger ta et «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Boligselgere har en plikt til å opplyse om flere forhold og det blir strengere krav til dokumentasjon. Men hva blir konsekvensene…

Read More

Ny arvelov trer i kraft 1.1.2021

By Ukategorisert

De viktigste endringene i ny arvelov Den nye arveloven vil ikke endre vesentlig på gjeldende rett men noen endringer er det og disse kan få stor betydning som økningen av pliktdelsarven. Samboere – ingen endring Samboere og ektefellers stilling være som tidligere. Etterlater arvelater både livsarvinger og ektefelle vil ektefellen fortsatt arve 1/4, men uansett…

Read More

Vanskelige samtaler

By Ukategorisert

Tips til vanskelige samtaler Nedenfor er det noen tips til å håndtere ikke en vanlige medarbeidersamtalen, men den vanskelige samtalen med en ansatt og dokumentasjonen knyttet til samtale som vil hjelpe deg med å unngå noen av de misforståelser som kan oppstå.   1. Beskriv fakta, ikke vær kritiserende og baser deg på hvem, hva, når,…

Read More

Aksjonæravtale – når bør du opprette en?

By Ukategorisert

Saken mellom to av aksjonærene i Mer Group som nylig har pågått i Oslo tingrett, viser hvor avgjørende formuleringer i en aksjonæravtale kan være for å forhindre dyre rettssaker. Forståelsen av formuleringene i en aksjonæravtale kan komme på spissen i forbindelse med salg av aksjeposten når selskapet ikke er børsnotert og/eller ved avslutning av et…

Read More

Når har den ansatte krav på en skriftlig kontrakt?

By Ukategorisert

Hvis arbeidsforholdet har en samlet varighet av mer enn en måned skal den skriftlig arbeidsavtale være på plass senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dette selv om arbeidsforholdet er midlertidig. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Hva en ansettelsesavtale som minimum må…

Read More

Har du opprettet pensjon for dine ansatte?

By Ukategorisert

Manglende opprettelse av OTP-pensjon for de ansatte kan i tillegg til krav om etterbetaling også føre til krav om betaling av tvangsmulkt. I henhold til lov om OTP skal virksomheter opprette pensjonsordning hvis virksomheten har a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av…

Read More
Kontakt oss