Har du et spørsmål om arv, testament eller fremtidsfullmakt?

Skal forskuddet jeg har fått avkortes i arven jeg har mottatt? Eller krever gaven jeg skal gi testaments form? Kan vi kreve at gave gitt til en av arvingene skal omstøtes? Dette er noen av de typiske spørsmål om arv vi får. Lurer du på dette eller har du andre spørsmål knyttet til arv eller gave ta kontakt med oss i dag. 

Er det nødvendig å opprette testament?

Det kan være fornuftig og noen ganger nødvendig å opprette testament fordi du kan bestemme hvem som skal ha hvilke eiendeler eller fordi du ønsker å unngå uønskede konsekvenser fordi lovens regler om arv ikke er i tråd med dine ønsker.

Ved å opprette et testament i god tid kan du forhindre uønskede konsekvenser som at testamentet erklæres ugyldig.

Det er spesielt fornuftig og en god idé å opprette gjensidig testament hvis dere er:

  • samboere med eller uten felles barn
  • ektefeller og ikke har felles barn
Vurderer du overdragelse av eiendeler til barn/barnebarn pga forventet vedtakelse av arveavgift og skatt?

Ønsker du å finne ut om dette er en praktisk og mulig løsning for deg, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefon 94 85 21 22 eller send en e-post til: post@malmadvokatfirma.no

Er du arving og ønsker hjelp til arveoppgjør?

Det kan være mange årsaker til at du ønsker praktisk hjelp til å håndtere arveoppgjøret. Hjelp til fordeling av arveoppgjøret kan være fornuftig hvis dødsboet er uoversiktlig og

  • du er usikker på dine rettigheter som arving
  • det er flere arvinger og særlig hvis det ikke er enighet blant arvingene
  • det er store verdier i boet
  • arveavgiften vil bli høy
  • testament foreligger

Men det kan også være smart fordi et arveoppgjør typisk betyr

  • at du må bruke en hel del timer på det
  • at du bør ha noe kunnskap om skatt og arveregler særlig hvis det er flere arvinger.
  • at du bør være forberedt på å bruke mye tid på å fylle ut og holde orden på dokumenter.

Advokat Malm har lang erfaring med opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter. Kontakt oss på tlf 94 85 21 22 eller benytt vårt kontaktskjema her.