Trenger du juridisk bistand i tilknytning til bolig?

Mangler ved boligen?

Har du oppdaget skade(r) på bolig eller hytta så kan du ha et krav ovenfor selger..
 
Du må reklamere raskt hvis du ikke skal miste retten til å fremme et krav. Ta derfor kontakt med oss selv om du ikke ennå har fått en økonomisk vurdering av skadens omfang.
 

Vi har erfaring med å vurdere hvorvidt manglene du har oppdaget gir deg rett til erstatning, prisavslag eller krav om heving av kjøpet.

Bistand i andre eiendomsrelaterte spørsmål

Vi bistår også i andre saker knyttet til eiendom og vi gir rådgivning og assistanse innenfor blant annet:

  • juridiske utfordringer ved bygging av egen bolig knyttet til eksempelvis plan- og bygningsloven.
  • bistand knyttet til bustadoppføringslova.
  • leieforhold og problemstillinger knyttet til husleieloven.
  • reklamasjon over mangler ved bolig enten boligen er ny eller gammel, leid eller eiet.
  • erstatningskrav som følge av mangler ved bolig.
  • forsikringsforhold knyttet til leieforhold, eierskap.

 

Advokat Monica Malm har i flere år bistått kunder med spørsmål knyttet til eiendom og bolig. Ring 94 85 21 22 for en uforpliktende samtale