Trenger du juridisk bistand i tilknytning til bolig?

Har du oppdaget skade(r) på bolig eller hytta så kan du ha et krav ovenfor selger..

Du må reklamere raskt hvis du ikke skal miste retten til å fremme et krav. Ta derfor kontakt med oss selv om du ikke ennå har fått en økonomisk vurdering av skadens omfang.

Vi har erfaring med å vurdere hvorvidt manglene du har oppdaget gir deg rett til erstatning, prisavslag eller krav om heving av kjøpet.

Bistand i andre eiendomsrelaterte spørsmål

Vi bistår også i andre saker knyttet til eiendom og vi gir rådgivning og assistanse innenfor blant annet:

  • juridiske utfordringer ved bygging av egen bolig knyttet til eksempelvis plan- og bygningsloven.
  • bistand knyttet til bustadoppføringslova.
  • leieforhold og problemstillinger knyttet til husleieloven.
  • reklamasjon over mangler ved bolig enten boligen er ny eller gammel, leid eller eiet.
  • erstatningskrav som følge av mangler ved bolig.
  • forsikringsforhold knyttet til leieforhold, eierskap.

 

Advokat Monica Malm har i flere år bistått kunder med spørsmål knyttet til eiendom og bolig. Ring 94 85 21 22 for en uforpliktende samtale