Innleid arbeidskraft fra utlandet?

Bruk av innleid arbeidskraft reiser mange problemstillinger en arbeidsgiver må ta stilling til og finne en løsning på. Bruk av utenlandsk arbeidskraft vil i tillegg innebære at du må ta stilling til:

 • Om det er det underentreprise, innleie eller ansettelse?
 • Gjelder vikarbyrådirektivet?
 • Om drøftelser med fagforening påkrevet?
 • Boligforhold, arbeidstidsbestemmelser og annet
 • Vurdering av trygdeforhold som kan avhenge av den ansattes bosted
 • Selvstendig konsulent eller ansettelse?
 • Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse?
 • Om det vil være norsk eller utenlandsk lovgivning som gjelder
 • Forhold til utenlandsk arbeidsgiver
 • Konsekvensene av arbeidstillatelser og visum
 • Skatteforhold, trygd og arbeidsgiveravgift

Malm kan hjelpe med løsning av disse spørsmål og bistå med utarbeidelse av praktiske prosedyrer for håndtering av dette fremover.Advokat Malm har i mange år gitt juridisk og praktisk bistand til store og små norske og utenlandske virksomheter innenfor alle rettsområder knyttet til arbeidsforhold over landegrensene. Malm har lang erfaring i å bistå arbeidsgivere med å løse alle problemstillinger som man møter ved innleie av utenlandske ansatte eller ansettelse av utlendinger midlertidig eller fast.

Bistand til utenlandske underentreprenører

For virksomheter som inngår kontrakter med utenlandske underentreprenører eller leier arbeidstakere fra utenlandske virksomheter, er det en trygghet for virksomheten at den utenlandske arbeidsgiveren får profesjonell hjelp til å sikre at norske lover og regler overholdes. Malm tilby slik bistand. Vi holder til i Sandvika, men vi bistår kunder i hele Norge. Du finner mer om hva vi kan bistå med på www.malmlaw.no.