Har du et spørsmål om skatt?

Enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende bistår advokat Malm med rådgivning om den skattemessige behandlingen av lønn, personalgoder, finansielle instrumenter mv.

Trenger du tips til skattemeldingen eller ønsker du hjelp til å utarbeide og endre denne denne, ta kontakt på 94 85 21 22.

Skal du arbeide eller oppholdet deg i utlandet er det spesielt mange forhold å være oppmerksom på. Konsekvensen er typisk skatt i utlandet og skatt i Norge. Vi kan hjelpe deg med å sikre at du overholder lover og regler og at du ikke blir dobbeltbeskattet.

Har du fått et feilaktig skatteoppgjør?

Har du blitt liknet i feil skatteklasse, inntekt fastsatt for høyt, eller er du blitt skjønnsliknet? Enten det er feil i formue, du ikke har fått med de fradragene du mener å ha krav på ved regningen av skatt og avgift må du sende inn klage.

Har du oversittet fristen, er det ofte likevel gode muligheter for å få din klage behandlet har du en god begrunnelse.

Advokat Monica Malm har bistått private og arbeidsgivere med skattespørsmål i mange år og kan bistå deg enten du har fått varsel om endring av skatteoppgjøret for et tidligere skatteår eller du ønsker å sikre deg at skattemeldingen for inneværende år blir korrekt.

Ring 94 85 21 22 i dag for rådgivning.