Priser

Advokat Malm er konkurransedyktig på pris, enten vi innehar spesialkompetanse på fagområdet eller det gjelder mer alminnelig rådgivning.

Prisen varierer avhengig av oppdragets art og kompleksitet, omfang, varighet, prioritet, og utfall. Timeprisen varierer fra kr 2.500 eks.mva til 3.500 eks. mva. ( 3.125 inkl mva. – 4.375 inkl. mva.). 

I tilfeller hvor det er mulig inngås avtale om fast pris.

Det koster ingenting å ringe for å få en vurdering av hva din sak vil koste.

Forsikringsdekning

Tvister vedrørende eiendom og også andre tvister kan gi rett til rettshjelpsdekning under din forsikringsordning. Advokat Malm påtar seg slike saker og vil i tilfelle undersøke hvis din sak kan være dekket under rettshjelpsdekninger.

Fri rettshjelp

Advokat Malm påtar seg hvert år noen få oppdrag som gir rett til fri rettshjelp. Kontakt oss dersom du har lav inntekt for å høre om advokat Malm kan påta seg oppgaven. I tilfelle det er aktuelt vil advokat Malm undersøke om du har rett til fri rettshjelp (rådgivning) eller fri sakførsel (rettssak).

Fra 1. januar 2022 er den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpssaker kr 1121 per time ekskl. mva. Denne satsen benyttes kun ved oppdrag hvor salæret betales av det offentlige i fri rettshjelp-tilfellene.

Gratis svar på enkle spørsmål

Vi besvarer korte og enkle juridiske spørsmål gratis. Dersom spørsmålet er for omfattende til å defineres som enkelt,vil du få vite hva det vil koste oss å svare på spørsmålet.

 

Send oss ditt spørsmål her:

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Forespørsel