Priser

Malm er konkurransedyktig på pris, enten vi innehar spesialkompetanse eller det gjelder mer alminnelig rådgivning.

Prisen varierer avhengig av oppdragets art og kompleksitet, omfang, varighet, prioritet, og utfall.

Det koster ingenting å ringe oss for å få en vurdering av hva det vil koste.

Hvis din sak kan være dekket under rettshjelpsdekninger undersøker vi om dette er tilfelle.

Fri rettshjelp

Har du lav inntekt, undersøker vi om du har rett til fri rettshjelp (rådgivning) eller fri sakførsel (rettssak).

Fra 1. januar 2013 er den offentlige salærsatsen for advokater i rettshjelpssaker kr 945 per time ekskl. mva. Denne satsen benyttes kun ved oppdrag hvor salæret betales av det offentlige i fri rettshjelp-tilfellene.

Gratis svar på enkle spørsmål

Vi besvarer korte og enkle juridiske spørsmål gratis. Dersom spørsmålet er for omfattende til å defineres som enkelt,vil du få vite hva det vil koste oss å svare på spørsmålet.

 

Send oss ditt spørsmål her:

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Forespørsel