Selskaps- og kontraktsrett

Advokatbistand med kontrakter og avtaledokumenter 

Malm Advokatfirma bistår selvstendig næringsdrivende og
virksomheter med rådgivning knyttet til

  • utarbeidelse av og gjennomgang av kontrakter generelt
  • aksjonæravtaler
  • rådgivning knyttet til aksjelov mv.
  • utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon til generalforsamling mv.
  • franchiseavtaler
  • agenturkontrakter

Har du ansatte kan vi bistå med

Skal du etablere virksomhet kan Malm Advokatfirma bistå deg med valg av selskapsform, registrering i Brønnøysund, og gi generell juridisk bistand som bistand ved

  • kontraktsinngåelser generelt
  • leiekontrakt
  • salgs- og kjøpekontrakt

Benytter du utenlandske underentreprenører som har, eller ikke har fast driftssted?

Benytter virksomheten utenlandske underentreprenører som har utenlandsk arbeidskraft er det en trygghet for virksomheten at underentreprenøren bistås av rådgiver.

Følges våre råd vil norske regler være overholdt slik at uventede krav fra myndigheter unngås. Vi bistår også med praktisk implementering av rutiner og utføring av alle oppgaver knyttet til registrering og kontrakter. Vi setter også gjerne opp payroll sammen med vår samarbeidspartner som foretar rapportering og innbetaling av skatt, trygd og arbeidsgiveravgift. Mer informasjon om dette finnes her.

Kontakt advokat Malm på tlf. 94 85 21 22 eller benytt vårt kontaktskjema som du finner her.