Utestasjonering av arbeidstakere til utlandet

Har du arbeidstakere som skal arbeide i utlandet er det mange praktiske forhold som skal ordnes. I tillegg til å involvere håndtering av typisk arbeidsrettslige problemstillinger vil utsendelse av ansatte involvere løsning av problemstillinger som:

 • Arbeidstillatelser og visum i arbeidslandet
 • Vurdering av fortsatt medlemskap i norsk trygd
 • Fortsatt medlemskap i firmaets pensjonsordning?
 • Incentivordninger som bonus mv. hvordan blir dette under utenlandsoppholdet
 • Lønn under utenlandsoppholdet; skal det være nettolønnsavtale eller bruttolønn?
 • Skattemessige konsekvenser av arbeidsoppholdet i utlandet; skatt i oppholdslandet og i Norge?
 • Har den ansatte rett til å få tilbake tidligere stilling? Og gjelder dette uavhengig av når oppholdet i utlandet avsluttes?
 • Er det mange som skal reise ut så firmaet bør sikre likebehandling?
 • Bør det derfor utarbeides en utestasjoneringspolicy?
 • Avtaleforhold under utestasjonering; vil den ansatte være omfattet av norsk lovgivning?
 • Forhold knyttet til den utenlandske arbeidsgiveren.
 • Kan arbeidsoppholdet få konsekvenser for den norske arbeidsgiveren/selskapet i oppholdslandet; dvs. er det risiko for skatteplikt for selskapet og/eller oppstår det rapporteringsplikt for lønn mv i arbeidslandet?

Det kan derfor være hensiktsmessig å få profesjonell rådgivning fra en advokat i forbindelse med utestasjonering av ansatte. Med god rådgivning unngås ubehagelige overraskelser som man med planlegging kunne ha tatt høyde for. Omkostningene ved utenlandsoppholdet kan fort bli høye for både arbeidstaker og arbeidsgiver som ved god planlegging fra starten kunne ha vært redusert. For eksempel kan valg av goder bli annerledes ved kjennskap til de skattemessige konsekvensene disse vil ha i arbeidslandet.

Malm Advokatfirma yter både praktisk bistand og juridisk rådgivning ved utsendelse av arbeidstakere til utlandet. Advokat Malm har mange års erfaring i å bistå arbeidsgivere med rådgivning om prosesser og praktisk bistand knyttet til utestasjonering av arbeidstakere.

Ta kontakt med advokat Malm i dag for en uforpliktende samtale på telefon 94 85 21 22.