Ferie og feriepenger

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønn når arbeidstaker tar ferie.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dersom ansettelseskontrakten ikke spesifikt nevner at lønn ikke utbetales under ferie, kan arbeidstakeren ha krav på både feriepenger og lønn når han holder ferie.

Feriepenger beregnes av lønn som er opptjent året før ferieåret. Har man ikke vært i jobb hos arbeidsgiveren året før, har man ikke rett til feriepenger, men man kan ha rett til ferie! 

Noen fakta om feriepenger:

  • I henhold til ferieloven har man kun krav på 10.2 % i feriepenger. 
  • Er arbeidstakeren over 60 år har vedkommende krav på minimum 12,5 % 
  • Feriepenger beregnes av lønn og vederlag som er resultat av personlig arbeidsinnsats. Dette betyr at ikke skal beregnes feriepenger av refusjoner/dvs utgifter arbeidstakeren har hatt. Det beregnes heller ikke feriepenger av feriepenger.
  • De fleste arbeidsgivere utbetaler feriepengene i en bestemt måned selv om arbeidstakeren holder ferie et annet tidspunkt. 
  • Det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal utbetales løpende med lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.
  • Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Hvis arbeidsgiveren nekter å betale bør man oppsøke NAV og kreve utbetaling derfra.
  • Feriepenger er skattepliktig inntekt men hvis de utbetales i ferieåret kan de utbetales uten trekk. Utbetales feriepenger i opptjeningsåret i forbindelse med fratreden så skal det beregnes skatt av feriepenger. 

SVAR PÅ TYPISKE SPØRSMÅL OM FERIEPENGER FÅR DU  her

 ‎. 

Fant du ikke svar på dine spørsmål, eller trenger du advokatbistand, ta kontakt advokat Malm på tlf 94 85 21 22.