Trenger dere ektepakt?

Deling av formue ved skilsmisse eller død for ektefeller uten ektepakt

Hvis dere ikke oppretter en ektepakt skal formuen mellom dere i tilfelle av skilsmisse deles i henhold til lov om ekteskap. Utgangspunktet i loven er felleseie. Felleseie innebærer at formuen i utgangspunktet skal deles likt ved skilsmisse eller død etter at gjeld er trukket fra. Et etterhvert viktig utgangspunkt fra felleseie er muligheten for å kunne kreve skjevdele det hver av dere eide før ekteskap ble inngått eller det hver av dere har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen. Forutsetningen for å få medhold i et krav om skjevdeling er at det som er mottatt er i behold og kan separeres fra det dere har skapt sammen igjennom ekteskapet. Retten til å kreve skjevdeling betyr altså at man kan kreve å holde bestemte deler av formuen (skjevdelingsformuen) utenfor delingen. 

Det kan være vanskelig å skille eiendeler som byttes ut og dette skaper utfordringer både ved skilsmisse og død. Ved død kan det også være problematisk å sitte i uskifte med særeie hvis avdøde har barn med andre enn deg. Det er noen mulige løsninger på dette og advokat Malm kan bistå med foslag og løsninger til dette. En løsning er ektepakt og opprettelse av testament.

I en ektepakt kan dere blant annet avtale

  • fullt særeie
  • delvis særeie
  • særeie i live, felleseie ved død
  • rett til å sitte i uskiftet bo med særeie
  • overføring av gaver mellom dere som ektefeller

Bindende avtale

Ektepakten er en bindende avtale mellom ektefeller og deres arvinger fra det tidspunktet den er signert i samsvar i samsvar med formkravene i lov om ekteskap. 

Tinglysing av ektepakten

Det er ikke nødvendig å tinglyse ektepakten for at den skal være gyldig mellom dere. Men det er hensiktsmessig i forhold til kreditorer og tredjeparter.

Kan man fravike ektepakten ved skilsmisse? 

Ved en skilsmisse har dere full avtale frihet til å fordele verdiene på en annen måte enn det som fremgår av ektepakten. Men det forutsetter enighet. 

Ta kontakt med advokat Malm på tlf. 94 85 21 22 for å høre om en ektepakt kan være en riktig løsning for dere.