Skip to main content

Er firmaets innleide konsulenter egentlig ansatte?

By 26. September 2013March 22nd, 2022Ansettelsesforhold, arbeidsrett, Skatt og avgift, Virksomhet
Selv om konsulenten sender regning tillagt mva. kan det være feil å utbetale uten skattetrekk. Unnlater du å ta stilling til dette fordi kontrakten inneholder klausul om at konsulenten selv er ansvarlig for skatt? Eller at han ikke skal betraktes som ansatt? I tilfelle løper du en risiko som du kanskje kan unngå med noen få endringer i rutinene.

De fleste er kjent med risikoen for at selvstendig næringsdrivende som arbeider i virksomheten i kortere eller lengre tid i visse situasjoner egentlig er å betrakte som ansatte.

Inngåelse av kontrakt hvor ansvar fraskrives og fremsendelse av faktura med mva endrer ikke dette. Det avgjørende for riktig klassifisering av forholdet er de faktiske forhold. Utfører konsulenten arbeid som en ansatt hos innleier/oppdragsgiver eller arbeidsgiver som ellers kunne ha utført?  

Uten noen risiko for resultatet? Og på et prosjekt for innleier/oppdragsgiver? Hvis svaret er ja er det en risiko for at konsulenten i denne situasjonen skal anses for å være arbeidstaker med de følger dette har for skattetrekk, arbeidsgiveravgift, krav på feriepenger mv.

Er rutinene gode nok?

I større virksomheter har lønn/regnskapsavdelingen ingen mulighet for å vurdere regningen. Blir regningen attestert, skal det utbetales. En måte å sikre korrekt håndtering er å innføre gode rutiner. Disse rutinene kan bestå i at konsulenter før inngåelse av kontrakt eller lederen før tildeling av kontrakten til konsulenten besvarer spørsmål som gjør det mulig å foreta en evaluering av arbeidskontrakten og få avklart hvordan den skal håndteres. 

Vurderer innleier/oppdragsgiver/arbeidsgiver at selskapet kan bli ansvarlig som arbeidsgiver, bør situasjonen håndteres som et kortvarig ansettelsesforhold i alle relasjoner. 

Ønsker du tips til hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet, ta kontakt med Malm på tlf. 94 85 21 22. 

Kontakt oss