Skip to main content

Syk under ferie? Nytt forslag kan gi bedre rett til erstatningsferie

By Ansettelsesforhold, arbeidsrett, Ukategorisert, Virksomhet

Arbeidsdepartementet har sendt forslag til endringer i ferieloven på høring Etter gjeldende ferielov har en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien kun rett til å kreve å få utsatt ferien til senere i ferieåret dersom arbeidstakeren kan dokumentere med legeerklæring at arbeidsuførheten har vart minst seks virkedager (dvs. alle dager som ikke er søndager…

Read More
Kontakt oss