Skip to main content

Manglende opprettelse av OTP-pensjon for de ansatte kan i tillegg til krav om etterbetaling også føre til krav om betaling av tvangsmulkt.

I henhold til lov om OTP skal virksomheter opprette pensjonsordning hvis virksomheten har

a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
b) minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
c) personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Det er ingen offentlige etater som er dedikert til å føre tilsyn med OTP-ordningene og loven i seg selv inneholder ingen konsekvens ved manglende opprettelse eller innbetaling. Dersom Finanstilsynet blir oppmerksom på manglende opprettelse av ordning kan selskapet pålegges en dagmulkt.

Alle ansatte kan ha krav på OTP pensjon

Manglende opprettelse av ordning kan oppdages ved kontroll fra Arbeidstilsynet, Kemnerkontoret eller ansatte som rapporterer selskapet og Finanstilsynet kan pålegge selskapet en dagmulkt på kr. 250 per ansatt inntil forholdet kommer i orden. Finanstilsynet kan imidlertid ikke pålegge arbeidsgiver å betale inn manglende innskudd. Dette er et privatrettslig forhold som arbeidstaker selv må følge opp overfor arbeidsgiver.

Har du spørsmål til opprettelse av pensjon, kontakt oss gjerne for bistand.

Kontakt oss