Skip to main content

Arbeidsgivere får plikt til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn

By Ansettelsesforhold, arbeidsrett, Virksomhet

har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslått i et lovforslag som ble sendt på høring for en kort tid tilbake. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag om å lovfeste: en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide lønns­statistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå, og en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om…

Read More
Kontakt oss