Skip to main content

Jon Anders Tronsli

Etter et ekteskapsbrudd bistod Monica meg i 1,5 år i en sak som til slutt endte i rettsapparatet. Der representerte hun meg på best mulig måte, og saken fikk til slutt en god løsning. Monica var en viktig rådgiver for meg gjennom hele prosessen fra start til slutt. Hun er ikke bare en advokat som kan faget sitt til fulle, hun er også en advokat som ser hele mennesket. Begge deler var viktig for meg. Underveis var hun dessuten svært treffsikker i å forutse hva som kom til å skje slik at jeg kunne forberede meg tidlig på mulige scenarioer. Jeg gir henne mine beste anbefalinger.

Jon Anders Tronsli
Kontakt oss