Riktig økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Hvis du vil være sikker på at du får et riktig økonomisk oppgjør etter et samlivsbrudd eller en skilsmisse, kan det være fornuftig å bruke en advokat. Og har du barn hjelper vi med å formulere gode praktiske løsninger.

Min viktigste oppgave som advokat er å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt samtidig som du opplever at din sak har prioritet hos meg. Ring meg for en uforpliktende samtale om din sak. Jeg treffes på 94 85 21 22.

Vurderer du separasjon, finner du litt om konsekvensene her.

Raske fakta om fordeling av eiendeler ved skifte: 

FeFFFllFFfFFelleseie og felleseieskifte

Særeie og skifte med særeie

Med mindre man har inngått ektepakt eller man enes om noe annet, skifte boet etter reglene for felleseieskifte som finnes i ekteskapsloven.

Felleseieskifte betyr at:
 
 • man foretar en likedeling av formue-gjeld, dvs.  nettoformuen skapt under ekteskapet.
 • verdier som man har tatt med inn i ekteskapet eller senere mottatt arv eller gave, kan tas ut før deling dersom verdiene fortsatt er i behold.
 • ikke at alt man har skaffet seg under ekteskapet eies sammen, eller med like stor del.
 • den reelle eier kan være avtalt eller avhenge av hvem som ervervet gjenstanden.
 • visse gjenstander som “felles bolig” kan være ervervet uten bruk av penger, men ved innsats i hjemmet.
 • en gjenstand som er til partenes felles bruk kan også være ervervet ved indirekte bidrag som at en har betalt mat og derved gjort det mulig for den andre å kjøpe en gjenstand.
 • Ansvarlig for lån og navn på skjøte gjenspeiler ikke nødvendigvis eierforholdet.

Særeie må enten være avtalt mellom ektefellene ved ektepakt eller det kan følge av bestemmelser fra en giver/arvelater.

 

Hva som kan avtales fremgår av Ekteskapsloven. Det kan være avtalt:

 • Fullstendig særeie
 • Delvis særeie, enkelte eiendeler, eiendeler bestemt etter art, brøkdel, beløp osv.
 • Tidsbegrenset særeie
 • Særeie betinget av det ikke er noen livsarvinger
 • Særeie i live, felleseie ved død:”skilsmissesæreie”

Litt om særeie i live, felleseie ved død:  ”skilsmissesæreie”

Ektefeller kan ved ektepakt avtale at særeie ikke skal gjelde ved oppgjør etter den ene ektefellens død. En slik avtale kan begrenses til bare å gjelde dersom en bestemt av ektefellene dør først. Den lengstlevende ektefellen kan velge å se bort fra begrensninger som nevnt i første og andre punktum hvis ikke noe annet er avtalt eller klart forutsatt.

Skiftesaker er prioritert etter bestemmelsene i rettshjelpsloven. Dersom mor eller far kvalifiserer, søker vi om fri rettshjelp.

Kontakt advokat Malm på 94 85 21 22.

Hva vi kan bistå deg med.