Skip to main content

SENESTE ARTIKLER

23. May 2023 in Selskapsrett

Vurderer du å kjøpe aksjer i et selskap som ikke er børsnotert?

Vurderer du å investere i et ikke-børsnotert selskap er det noen forhold du må ha klarhet over før du investerer og som kanskje ikke er helt åpenbart og det er ikke muligheten for avkastning. For det helt åpenbare er selvfølgelig om investeringen gir avkastning. Men vel så vesentlig kan det være å få avklart hvor…
Read More
23. May 2023 in Selskapsrett

FAST DRIFTSSTED – PERMANENT ESTABLISHMENT, PE

Vi får en del spørsmål om en utenlandsk virksomhet har fått fast driftssted (PE) i Norge. Konsekvensene av et fast driftssted er flere, men de vesentligste for de fleste er at arbeidstakerne og selskapet må betale skatt i Norge av inntekt opptjent her og dette kan få en konsekvens også for den norske oppdragsgiveren. Et…
Read More
23. May 2023 in Barnefordeling

Hva legger en norsk domstol vekt på i en sak om fast bosted og samvær

I en barnefordelingssak legger dommeren vekt på flere faktorer for å avgjøre hvor barnet skal bo fast og i hvor stort omfang den andre forelderen skal ha samvær med barnet. Det prinsippet som skal legges til grunn er hva som er til barnets beste. Når en dommer skal vurdere hva som er til "barnets beste"…
Read More
12. April 2022 in Arbeidsrett

Manglende utbetaling av lønn, feriepenger, bonus mm kan være straffbart

Fra 1. januar 2022 er lønnstyveri straffbart. Lønnstyveri vil si at arbeidsgiver vil kunne straffes for ikke å utbetale lønn, feriepenger, bonus. osv.  Har du ikke fått lønn så kan det være lønnstyveri og straffbart. Straffeloven har blitt utvidet med to nye bestemmelser; Lønnstyveri og grovt lønnstyveri. Ny straffelov § 396 Lønnstyveri sier at: "Den…
Read More
19. October 2021 in Ukategorisert

Tryggere bolighandel fra 1. januar 2022

Endringer i Avhendingslova fra 2022; Tryggere bolighandel eller flere rettssaker? Et kritisk blikk på den nye forskriften. Fra 1. januar 2022 kan selger av bolig ikke lenger ta et «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Boligselgere har en plikt til å opplyse om flere forhold og det blir strengere krav til dokumentasjon. Men hva blir konsekvensene…
Read More
3. March 2020 in Ukategorisert

Ny arvelov trer i kraft 1.1.2021

De viktigste endringene i ny arvelov Den nye arveloven vil ikke endre vesentlig på gjeldende rett men noen endringer er det og disse kan få stor betydning som økningen av pliktdelsarven. Samboere - ingen endring Samboere og ektefellers stilling være som tidligere. Etterlater arvelater både livsarvinger og ektefelle vil ektefellen fortsatt arve 1/4, men uansett…
Read More

UFORPLIKTENDE VURDERING AV SAKEN DIN

Advokat Malm har over 20 års erfaring som som rådgiver og advokat og har jevnlig saker for retten. Advokat Malm kan vise til gode resultater både i og utenfor retten. 

Advokat Malms fokus er at du som kunde skal oppnå den beste løsningen for deg og din sak. Malm leverer juridisk bistand av høy kvalitet til en fornuftig pris. Ring for en uforpliktende samtale om saken din i dag.

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Emne

  Forespørsel

  Fra 01.01.2024 er advokat Malm å finne i Wahl-Larsen Advokatfirma.

  Kontakt oss