Skip to main content

FAST DRIFTSSTED – PERMANENT ESTABLISHMENT, PE

By Selskapsrett

Vi får en del spørsmål om en utenlandsk virksomhet har fått fast driftssted (PE) i Norge. Konsekvensene av et fast driftssted er flere, men de vesentligste for de fleste er at arbeidstakerne og selskapet må betale skatt i Norge av inntekt opptjent her og dette kan få en konsekvens også for den norske oppdragsgiveren. Et…

Read More
Kontakt oss