Skip to main content

Manglende utbetaling av lønn, feriepenger, bonus mm kan være straffbart

By Ansettelsesforhold, arbeidsrett
Fra 1. januar 2022 er lønnstyveri straffbart. Lønnstyveri vil si at arbeidsgiver vil kunne straffes for ikke å utbetale lønn, feriepenger, bonus. osv.  Har du ikke fått lønn så kan det være lønnstyveri og straffbart. Straffeloven har blitt utvidet med to nye bestemmelser; Lønnstyveri og grovt lønnstyveri. Ny straffelov § 396 Lønnstyveri sier at: "Den...
Read More
Kontakt oss