Skip to main content

6 myter om overtid – test dine kunnskaper

By 3. October 2013March 22nd, 2022Ansettelsesforhold, arbeidsrett

Riktig eller galt?

1. Ansatte kan avspasere overtid i stedet for å få overtidsbetalt.

2. Hvis man har høy lønn og bonus, har man ikke krav på overtid.

3. Arbeid på andre tidspunkter enn innenfor avtalt arbeidstid for eksempel 8-16 gir ikke rett til overtid.

4. Kun overtid pålagt av en leder/overordnet gir ansatte rett til overtidsbetaling/avspasering.

5. Reisetid til kurs/seminar gir rett til overtidsbetaling.

6. Redusert arbeidstid gir ikke rett til overtidsbetaling.

Her er fakta om overtid:

1. GALT – Delvis. Ansatte kan skriftlig oppgi sin rettighet til å få overtidsbetalt og avspasere time for time. Selv om man avspaserer skal man ha lovens krav til overtidstillegg på 40 % utbetalt.

2. GALT– Kun personer som har ledende stillinger og særlig selvstendige stillinger har ikke krav på overtid. Å ha en selvstendig stilling betyr at den ansatte selv prioriterer sine oppgaver, bestemmer selv hva som skal gjøres, delegeres til andre, og når og hvordan arbeidet skal utføres. At man kun kan bestemme når man kan komme og gå på jobb gir ikke unntak fra krav på overtidsbetaling.

3. GALT– All arbeidstid teller i forhold til overtid, selv om arbeidet er utført før eller etter avtalt arbeidstid/kjernetid.

4. GALT – All arbeidstid utover 40 timer i en uke teller som overtid, selv når den ansatte arbeider ekstra på eget initiativ. Hvis en sjef eller overordnet tillater arbeid utover 40 time teller det som overtid.

5. GALT– Reising i arbeidstiden (eller før for å være på plass på kurset på riktig tid) kan ikke kalles fritid, men reise til og fra arbeidet regnes som hovedregel ikke som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Hvis du ikke er pålagt oppgaver på reisen, regnes det normalt ikke som overtid. Den ansatte kan selvfølgelig avtale med arbeidsgiver om reisetiden gir rett til avspasering.

6. RIKTIG – Det vil si, hvis arbeidet ikke utgjør mer enn det som ligger innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid (40/t uken). Arbeid utover redusert arbeidstid men innenfor 40/t uke vil være merarbeid. Det gir kun rett til overtidsbetalt når den ansatte arbeider ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Vær oppmerksom at du har bedre rettigheter hvis arbeidsplassen har en tariffavtale. Sjekk derfor tariffavtalen du er omfattet av skulle du være i tvil om du får det du har krav på.

Har du flere spørsmål om overtid, ta kontakt på 94 85 21 22.

Kontakt oss