Avhendingslova § 4-10 første ledd regulerer kjøpers plikt til å finne seg i at selger retter mangler ved eiendommen med den virkning at kjøper mister retten til andre misligholdssanksjoner som prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Avhendingslova § 4-10 første ledd lyder: “Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen, må kjøparen godta dette.. read more →